Type:
Status:
Years:
Category:
Rating:

9.2

View:

ดูซีรี่ย์ออนไลน์ A Little Thing Called First Love (2019) สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่ารัก เหลียงโย่วเหนียน หนุ่มหล่อที่โดดเด่นทั้งด้านดนตรีและกีฬา ในช่วงเวลาที่ชีวิตของเขาดำดิ่งถึงจุดต่ำสุด เขาก็ได้พบกับเซี่ยเหมี่ยวเหมี่ยว เด็กสาววัยที่แสนธรรมดาคนหนึ่งที่ตั้งใจเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีขึ้นเพื่อเขา ความสดใสของเซี่ยเหมี่ยวเหมี่ยวก็กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับเหลียงโย่วเหนียนเช่นกัน เรื่องราวชวนอบอุ่นใจของวัยแรกรักจึงได้เกิดขึ้น

london168
season 1

A Little Thing Called First Love (2019) สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่ารัก EP 1

A Little Thing Called First Love (2019) สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่ารัก EP 2

A Little Thing Called First Love (2019) สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่ารัก EP 3

A Little Thing Called First Love (2019) สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่ารัก EP 4

A Little Thing Called First Love (2019) สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่ารัก EP 5

A Little Thing Called First Love (2019) สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่ารัก EP 6

A Little Thing Called First Love (2019) สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่ารัก EP 7

A Little Thing Called First Love (2019) สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่ารัก EP 8

A Little Thing Called First Love (2019) สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่ารัก EP 9

A Little Thing Called First Love (2019) สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่ารัก EP 10

A Little Thing Called First Love (2019) สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่ารัก EP 11

A Little Thing Called First Love (2019) สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่ารัก EP 12

A Little Thing Called First Love (2019) สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่ารัก EP 13

A Little Thing Called First Love (2019) สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่ารัก EP 14

A Little Thing Called First Love (2019) สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่ารัก EP 15

A Little Thing Called First Love (2019) สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่ารัก EP 16

A Little Thing Called First Love (2019) สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่ารัก EP 17

A Little Thing Called First Love (2019) สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่ารัก EP 18

A Little Thing Called First Love (2019) สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่ารัก EP 19

A Little Thing Called First Love (2019) สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่ารัก EP 20

A Little Thing Called First Love (2019) สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่ารัก EP 21

A Little Thing Called First Love (2019) สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่ารัก EP 22

A Little Thing Called First Love (2019) สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่ารัก EP 23

A Little Thing Called First Love (2019) สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่ารัก EP 24

A Little Thing Called First Love (2019) สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่ารัก EP 25

A Little Thing Called First Love (2019) สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่ารัก EP 26

A Little Thing Called First Love (2019) สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่ารัก EP 27

A Little Thing Called First Love (2019) สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่ารัก EP 28

A Little Thing Called First Love (2019) สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่ารัก EP 29

A Little Thing Called First Love (2019) สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่ารัก EP 30

A Little Thing Called First Love (2019) สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่ารัก EP 31

A Little Thing Called First Love (2019) สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่ารัก EP 32

A Little Thing Called First Love (2019) สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่ารัก EP 33

A Little Thing Called First Love (2019) สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่ารัก EP 34

A Little Thing Called First Love (2019) สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่ารัก EP 35

A Little Thing Called First Love (2019) สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่ารัก EP 36

hotgraph88