Type:
Status:
Years:
Category:
Rating:

6

View:

10

ดูซีรี่ย์ออนไลน์ An Oriental Odyssey ซับไทย ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอนที่ 1-50 จบ เรื่องราวเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมที่เกิดสมัยถัง ในเมืองลั่วหยาง มู่เล่อ ทาสที่เข้าไปเกี่ยวพันกับคดีการตายของโสเภณีชั้นสูง โดยที่เย่ย่วนอัน ได้เข้ามาสืบคดีนี้ ซึ่งสืบเนื่องไปถึงคดีการขโมยของศักดิ์สิทธ์ของเบื้องสูงเมื่อ 19 ปีก่อน ที่มา
seasons 1

An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ซับไทย EP 1

An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ซับไทย EP 2

An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ซับไทย EP 3

An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ซับไทย EP 4

An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ซับไทย EP 5

An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ซับไทย EP 6

An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ซับไทย EP 7

An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ซับไทย EP 8

An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ซับไทย EP 9

An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ซับไทย EP 10

An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ซับไทย EP 11

An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ซับไทย EP 12

An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ซับไทย EP 13

An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ซับไทย EP 14

An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ซับไทย EP 15

An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ซับไทย EP 16

An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ซับไทย EP 17

An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ซับไทย EP 18

An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ซับไทย EP 19

An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ซับไทย EP 20

An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ซับไทย EP 21

An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ซับไทย EP 22

An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ซับไทย EP 23

An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ซับไทย EP 24

An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ซับไทย EP 25

An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ซับไทย EP 26

An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ซับไทย EP 27

An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ซับไทย EP 28

An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ซับไทย EP 29

An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ซับไทย EP 30

An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ซับไทย EP 31

An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ซับไทย EP 32

An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ซับไทย EP 33

An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ซับไทย EP 34

An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ซับไทย EP 35

An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ซับไทย EP 36

An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ซับไทย EP 37

An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ซับไทย EP 38

An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ซับไทย EP 39

An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ซับไทย EP 40

An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ซับไทย EP 41

An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ซับไทย EP 42

An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ซับไทย EP 43

An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ซับไทย EP 44

An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ซับไทย EP 45

An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ซับไทย EP 46

An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ซับไทย EP 47

An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ซับไทย EP 48

An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ซับไทย EP 49

An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ซับไทย EP 50