Type:
Status:
Years:
Category:
Rating:

8

View:

ดูอนิเมะออนไลน์ Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย หลังสงครามนินจาครั้งที่ 4 นารูโตะได้เป็นโฮคาเงะคนที่ 7 ของหมู่บ้าน และได้มีลูกกับ ฮิวกะ ฮินาตะ เรื่องราวจะโฟกัสไปที่ลูกชายคนโตชื่อ โบรูโตะ ได้เข้าในโรงเรียนนินจาพร้อมกับเพื่อนร่วมรุ่นหลายคน อยู่ในทีมของ โคโนฮามารุ ร่วมกับ ซาราดะ ลูกสาวของซาสึเกะกับซากุระ และ มิตสึกิ มีกรณีคนถูกสิงโดยเรียกว่า “โกสต์” มีเพียงโบรูโตะคนเดียวที่มองเห็นและเกิดการขโมยจักระในหมู่บ้านนินจา
london168
seasons 1

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 1

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 2

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 3

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 4

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 5

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 6

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 7

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 8

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 9

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 10

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 11

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 12

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 13

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 14

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 15

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 16

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 17

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 18

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 19

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 20

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 21

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 22

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 23

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 24

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 25

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 26

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 27

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 28

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 29

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 30

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 31

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 32

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 33

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 34

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 35

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 36

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 37

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 38

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 39

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 40

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 41

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 42

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 43

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 44

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 45

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 46

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 47

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 48

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 49

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 50

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 51

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 52

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 53

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 54

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 55

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 56

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 57

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 58

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 59

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 60

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 61

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 62

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 63

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 64

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 65

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 66

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 67

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 68

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 69

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 70

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 71

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 72

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 73

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 74

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 75

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 76

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 77

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 78

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 79

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 80

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 81

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 82

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 83

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 84

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 85

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 86

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 87

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 88

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 89

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 90

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 91

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 92

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 93

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 94

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 95

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 96

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 97

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 98

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 99

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 100

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 101

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 102

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 103

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 104

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 105

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 106

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 107

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 108

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 109

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 110

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 111

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 112

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 113

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 114

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 115

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 116

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 117

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 118

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 119

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 120

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 121

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 122

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 123

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 124

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 125

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 126

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 127

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 128

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 129

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 130

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 131

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 132

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 133

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 134

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 135

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 136

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 137

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 138

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 139

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 140

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 141

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 142

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 143

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 144

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 145

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 146

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 147

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 148

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 149

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 150

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 151

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 152

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 153

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 154

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 155

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 156

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 157

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 158

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 159

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 160

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 161

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 162

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 163

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 164

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 165

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 166

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 167

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 168

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 169

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 170

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 171

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 172

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 173

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 174

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 175

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 176

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 177

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 178

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 179

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 180

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 181

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 182

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 183

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 184

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 185

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 186

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 187

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 188

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 189

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 190

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 191

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 192

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 193

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 194

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 195

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 196

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 197

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 198

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 199

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 200

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 201

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 202

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 203

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 204

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 205

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 206

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 207

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 208

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 209

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 210

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 211

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 212

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 213

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 214

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย EP 215

hotgraph88
hotgraph88
hotgraph88 hotgraph88 hotgraph88