• HLS
  • สำรอง
Fatherhood
Type:
Status:
Years:
Category:
Rating:

7.6

View:

2

ดูหนังออนไลน์ Fatherhood (2021) คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว พ่อม่ายป้ายแดงต้องรับมือกับความไม่แน่ใจ ความกลัว และหัวใจบอบช้ำที่มาพร้อมกับผ้าอ้อมรอเปลี่ยน เมื่อเขาตั้งใจจะเลี้ยงลูกสาวด้วยตัวเองในผลงานที่สร้างจากเค้าเรื่องจริงนี้