Type:
Status:
Years:
Category:
Rating:

8.8

View:

ดูอนิเมะออนไลน์ Hunter x Hunter พากย์ไทย ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 1-148 จบแล้ว ฮันเตอร์ ชื่อเรียกของเหล่ามนุษย์ที่มีความสามารถพิเศษในการใช้อนุภาพของเน็นและเอ็น เทียบเคียงกับโลกความจริงนั้นสามารถแปลงความสามารถในความคิดให้กลายมาเป็น อำนาจจริงในรูปแบบนามธรรมและจิตใจ ความนึกคิดให้กลายเป็นของจริงขึ้นมาได้ โลกแห่งนี้มีสมาคมลับที่เรียกกันว่า ฮันเตอร์ฮันเตอร์ เพื่อปกครองเหล่า นักรบฮันเตอร์ และมอบหมายภารกิจในการกำจัดหัวโขมยและอาชญากรรมต่าง และจัดการคัดเลือกเหล่า ฮันเตอร์หน้าใหม่ทุกปี โดย กอร์น เด็กหนุ่ม 10 ขวบ อาศัยอยู่กับ น้าสาวชื่อ มิโตะ และคุณยาย อาศัยในเกาะปลาวาฬ ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ที่ชาวประมงอาศัยอยู่กัน โดยกอร์น ได้รับรู้เพียงว่า พ่อและแม่ของเขาเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ โดยการปิดบังของน้าและคุณยาย แต่ทว่าวันหนึ่งกอร์นได้เข้าไปในป่าและถูกหมีจิ้งจอกแม่ลูกอ่อนทำร้าย ขณะที่เข้าตาจนนั้น ฮันเตอร์ไคท์ ได้เข้ามาช่วยชีวิตไว้ และไคท์ได้เล่าให้กอร์นฟังว่า พ่อของกอร์นนั้นยังไม่ตาย แต่กลับกัน พ่อของกอร์นยังเป็นฮันเตอร์ระดับ 3 ดาวชั้นแนวหน้า และก็เป็นอาจารย์ของเขาด้วย เมื่อกอร์นได้ฟังและรู้ว่าพ่อของเขายังมีชีวิตอยู่ เขาจึงตัดสินใจที่จะออกตามหาพ่อ โดยสิ่งแรกที่เขาตัดสินใจจะทำคือ ต้องเข้าสอบนฮันเตอร์ให้ได้ ที่มา

london168
seasons 1

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 1

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 2

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 3

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 4

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 5

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 6

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 7

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 8

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 9

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 10

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 11

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 12

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 13

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 14

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 15

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 16

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 17

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 18

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 19

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 20

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 21

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 22

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 23

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 24

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 25

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 26

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 27

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 28

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 29

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 30

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 31

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 32

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 33

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 34

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 35

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 36

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 37

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 38

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 39

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 40

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 41

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 42

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 43

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 44

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 45

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 46

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 47

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 48

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 49

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 50

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 51

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 52

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 53

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 54

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 55

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 56

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 57

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 58

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 59

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 60

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 61

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 62

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 63

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 64

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 65

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 66

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 67

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 68

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 69

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 70

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 71

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 72

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 73

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 74

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 75

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 76

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 77

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 78

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 79

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 80

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 81

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 82

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 83

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 84

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 85

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 86

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 87

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 88

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 89

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 90

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 91

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 92

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 93

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 94

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 95

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 96

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 97

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 98

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 99

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 100

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 101

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 102

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 103

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 104

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 105

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 106

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 107

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 108

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 109

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 110

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 111

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 112

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 113

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 114

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 115

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 116

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 117

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 118

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 119

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 120

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 121

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 122

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 123

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 124

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 125

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 126

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 127

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 128

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 129

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 130

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 131

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 132

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 133

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 134

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 135

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 136

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 137

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 138

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 139

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 140

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 141

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 142

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 143

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 144

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 145

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 146

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 147

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย EP 148

hotgraph88
hotgraph88
hotgraph88 hotgraph88 hotgraph88