Type:
Status:
Years:
Category:
Rating:

6.5

View:

ดูซีรี่ย์ออนไลน์ Poong, the Joseon Psychiatrist Season 2 (2023) ซับไทย เรื่องราวจะสะท้อนให้เห็นว่าศาสตร์การรักษาด้านจิตเวชไม่เพียงแต่จะปลอบโยนตัวผู้ป่วยเองเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคนรอบข้างผู้ป่วยซึ่งอยู่ท่ามกลางโลกที่กระตุ้นให้ทุกคนละทิ้งมโนธรรม

Tags:
london168
newyork888
london168
ufanance lotto432s hotgraph88