• HLS
  • สำรอง
Stowaway
Type:
Status:
Years:
Category:
Rating:

5.9

View:

18

ดูหนังออนไลน์ Stowaway (2021) ภารกิจสู่ดาวอังคาร ในภารกิจที่มุ่งหน้าไปยังดาวอังคาร นักบินอวกาศและลูกเรือสามคน ต้องเผชิญกับการถูกบังคับให้ทำการตัดสินใจที่เป็นไปไม่ได้ เมื่อสภาพแวดล้อมบนยานอวกาศทำให้คนในยานหนึ่งคนต้องการที่จะทำลายล้างทุกสิ่งที่มีชิวิตมาจากโลก